Working with nature – planlægning af levende kyster

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

  • 2013 3,750 mio.
  • 2014 3,750 mio.
  • 2015 3,750 mio.

Se oprindelig ansøgning

"Working with nature - planlægning af levende kyster", sigter mod at tilvejebringe et nyt og bedre grundlag for en bæredygtig forvaltning af de værdifulde danske kystområder. I Danmark og internationalt er en lang række aktiviteter og ressourcer knyttet til kystområder så som bosætning, ferieindustri, transport eller fødevare- og energiproduktion. I dag og i fremtiden byder kysten på stigende udfordringer, for eksempel pres fra klimaændringer på kystlinen og infrastrukturen, globaliseringens øgede krav til konkurrencedygtig søtransport eller mere effektiv udnyttelse af områdets ressourcer i forbindelse med energi- eller fødevare produktion. Samtidig er der stigende krav til en bæredygtig og ressource-effektiv planlægning, hvor man i højere grad udnytter og planlægger i overensstemmelse med naturens egne processer.

Sedimenttransportmodeller er en central del af DHI’s ekspertise på kystområdet, som gennem mange år har dannet grundlag for DHI’s specialrådgivning og har bidraget til opbygning af internationale specialafdelinger hos både DHI og danske rådgivere, som er globalt førende inden for kystsikring og vandbygning. DHI’s sediment transportmodeller er udviklet over 20 år i tæt samarbejde med DTU og andre førende institutioner. Et særkende ved kernen i modellerne er, at disse bygger på meget avancerede og originale danske principper, udviklet i samarbejde med DTU. Modellerne har været meget succesfulde, idet de indgår i mange danske studier og er anerkendte i hele verden. For vedblivende at være tidssvarende og give konkurrencedygtige værktøjer til de danske rådgivere og myndigheder, virksomheder som benytter modellerne, er der et markant behov for et teknologisk løft til modelkernerne.

Aktivitetsplanen er rettet mod udvikling af kompetencer i sedimenttransport i kystområder, både modellering, nye målemetoder og og kompetencer der kan formidles til erhvervslivet og det danske samfund.

Aktivitetsplanen vil resultere i fem nye produkter:

  • Udvikling af næste generation af sediment transport modeller for sand og finkornet sediment
  • Udvikling af nye innovative målemetoder til bestemmelse af sediment og andre miljøparametre
  • Operationel modellering af kildestyrke og spredning af sedimenter fra marine graveaktiviteter
  • Opbygning af et test site for finkornet sediment i danske kystlaguner
  • Udvikling af redskaber til ressourceoptimering af kystfodring
Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Ole Svenstrup Petersen
E-mail: osp@dhigroup.com


Projekter fra samme institut

Klimatilpasning

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i de kommende år i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. Det er vigtigt at reducere usikkerhederne... Læs mere...

Digitale muligheder og løsninger

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

De centrale mål med de foreslåede aktiviteter er at forbedre tilgængeligheden af viden og teknologi udviklet af DHI.For effektivt at kunne løse store samfundsmæssige udfordringer inden for v... Læs mere...

Økologi og akvakultur

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Øget udnyttelse af vandmiljøets ressourcer og arealer er central for at dække samfundets fremtidige behov for energi og fødevarer. Det er en stor udfordring for samfundet at udvikle viden og ... Læs mere...

Industriel produktion og teknologi

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetsplanen har fokus på at understøtte økonomisk vækst for dansk vareproducerende industri og servicevirksomheder gennem forbedret håndtering af ressourcer – vand, energi, råvar... Læs mere...

DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt

Institut: DHI – Samarbejdsinstitutter: AgroTech, DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut – Kategori: Produktionsteknologi

EUs ordning for verifikation af miljøteknologier (EU ETV) er for alvor ved at komme i gang. I december 2012 blev de første 3 organisationer akkrediteret til at udføre verifikation under EU ETV... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Vand- og miljøteknologi

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Klima og miljø

Virksomheder, som arbejder inden for vand og miljø, har fokus på accelereret udvikling og markedsintroduktion af nye produkter. Teknologisk Institut vil udvide sin teknologiplatform inden for v... Læs mere...

Skybrudssikring

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark, og specielt København har været hårdt ramt. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan reduceres betydeligt, hv... Læs mere...

Det biobaserede samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaser... Læs mere...

Klimatilpasning

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i de kommende år i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. Det er vigtigt at reducere usikkerhederne... Læs mere...

Bæredygtigt byggeri

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.Med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350 er... Læs mere...