Hightech pilotproduktion i Danmark (HTPP)

Danske virksomheders produktion af varer i Danmark er af afgørende betydning for den danske velstand. Fortsat dansk produktion i Danmark kræver, at fremstillingsindustrien til stadighed udvikle... Læs mere...

Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien

Dansk industri står foran et markant paradigmeskifte i de kommende år med helt nye krav til energiforbrugende udstyr og processer. Det betyder øget fokus på tre hovedtemaer:Øgede krav til en... Læs mere...

Robot- og automatiseringsteknologi

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Produktionsteknologi

Automatisering kan udnyttes som driver for vækst og nye produkter i fremstillingsindustrien. I aktivitetsplanen udvikles og opbygges viden og teknologi om den nye generation af avancerede indust... Læs mere...

Ny teknologi til anlægskonstruktioner

Der er i Danmark behov for at udvide og opgradere den fysiske infrastruktur gennem massive investeringer i nye anlægskonstruktioner og vedligehold af den eksisterende infrastruktur. I en tid hvo... Læs mere...

Nano-baserede energimaterialer og -systemer (NEMAS)

Internationale rapporter peger entydigt på, at intensiv industriel udnyttelse af nanoteknologi er en afgørende forudsætning for udvikling af fremtidens energisystemer.  Den internationale... Læs mere...

Manufacturing materials

Den danske fremstillingsindustri træffer løbende komplicerede valg om egnede materialer og produktionsteknikker. Det drejer sig for eksempel om elektriske, termiske, dynamiske, piezoelektriske,... Læs mere...

Overfladefunktionaliteter

Produkter og produktionsudstyr vil i stigende grad være karakteriseret ved specialudviklede overflader med differentierbare og skræddersyede egenskaber. Med afsæt i Teknologisk Instituts solid... Læs mere...

Fødevareteknologi

Danske fødevare- og fodervirksomheder ønsker i stigende grad at fremstille produkter, der kvalitetsmæssigt ligger i top og kan bidrage med en merværdi på markedet. Trenden går i retning af ... Læs mere...

Det biobaserede samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaser... Læs mere...

IBIZ-center (Innovationscenter for eBusiness)

Institut: Teknologisk Institut – Samarbejdsinstitutter: DELTA – Kategori: Informationsteknologi, Service, standardisering og metrologi

Flere undersøgelser dokumenterer, at der ligger et væsentligt økonomisk potentiale i, at flere små og mellemstore virksomheder (SMV) bliver bedre til at udnytte nye it-løsninger. Dansk Erhve... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.