Industriens komposit laboratorium

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Målsætningen med nærværende aktivitet er at højne vidensindholdet og innovationen i fremstillingsindustriens produkter. Dette gøres ved at udvikle industriens kompetencer til at anvende kom... Læs mere...

Fabrikation og overvågning af grønne off-shore strukturer

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetens formål er at bidrage til en markant reduktion af ”Cost of Energy” på grønne offshore strukturer.De nye kompetencer og tjenesteydelser der udvikles vil omfatte rådgivn... Læs mere...

Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer t... Læs mere...

Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetens formål er at udvikle og afprøve sporbare, hurtige og pålidelige overflademålinger af mikro- og nanostrukturerede overflader og verificere produkternes funktion gennem avancerede ... Læs mere...

Undervandsradiografi

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Det overordnede og langsigtede formål er etablering af en ny teknologi, der muliggør inspektion og tilstandskontrol af strukturer under vand med henblik på primært forebyggende vedligehold og... Læs mere...

National Vindtunnel – Infrastruktur

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

På baggrund af de prioriteringer, der er beskrevet i ”Den danske road-map for forskningsinfrastruktur”, etableres der nu en national vindtunnel primært til støtte for forskning og ... Læs mere...

Off-shore komponent-og fundamenttestcenter– Infrastruktur

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Nærværende aktivitet beskriver FORCE Technololgy´s rolle i udviklingen af en helt ny teknologisk infrastruktur i ”Lindoe Off-shore Renewables Centre” – LORC.I et strateg... Læs mere...

Fødevarekontaktmaterialer

Institut: FORCE Technology – Kategori: Sundhed og fødevarer

Fødevarebranchen har store problemer med sygdomsfremkaldende mikroorganismer og imødeser nye miljørigtige og ressourcebesparende metoder. Nærværende aktivitet tager udgangspunkt i brugen af ... Læs mere...

Biomasse som fremtidens energikilde

Institut: FORCE Technology – Kategori: Energi

Implementering af 20% vedvarende energi i Europa inden 2020 betyder et eksportpotentiale for danske producenter af udstyr til produktion af termisk bioenergi på 1.400 milliarder DKK. Negative ko... Læs mere...

Metrologi Infrastruktur - Flow, volumen, densitet, krat, tryk, moment

Aktiviteten ”Metrologisk infrastruktur” sikrer fastholdelse og udbygning af eksisterende ydelser og services indenfor metrologiområdet. Dette omfatter vedligeholdelse, videreførelse... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.