Ny teknologi til anlægskonstruktioner

Der er i Danmark behov for at udvide og opgradere den fysiske infrastruktur gennem massive investeringer i nye anlægskonstruktioner og vedligehold af den eksisterende infrastruktur. I en tid hvo... Læs mere...

Manufacturing materials

Den danske fremstillingsindustri træffer løbende komplicerede valg om egnede materialer og produktionsteknikker. Det drejer sig for eksempel om elektriske, termiske, dynamiske, piezoelektriske,... Læs mere...

Overfladefunktionaliteter

Produkter og produktionsudstyr vil i stigende grad være karakteriseret ved specialudviklede overflader med differentierbare og skræddersyede egenskaber. Med afsæt i Teknologisk Instituts solid... Læs mere...

Big Science Sekretariatet

Big Science Sekretariatet (BSS) har siden dannelsen i 2010 etableret sig som et centralt og synligt bindeled mellem dansk industri og de større europæiske forskningsinfrastrukturer, i daglig ta... Læs mere...

Det biobaserede samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaser... Læs mere...

Energieffektive og miljørigtige byggematerialer

Med bygningsklasse 2020 lægger Danmark sig i front i EU i forhold til formulering af krav til bygningers energiforbrug. Byggematerialernes energieffektivitet er et af de centrale temaer. Endvide... Læs mere...

Hightech pilotproduktion i Danmark (HTPP)

Danske virksomheders produktion af varer i Danmark er af afgørende betydning for den danske velstand. Fortsat dansk produktion i Danmark kræver, at fremstillingsindustrien til stadighed udvikle... Læs mere...

Nano-baserede energimaterialer og -systemer (NEMAS)

Internationale rapporter peger entydigt på, at intensiv industriel udnyttelse af nanoteknologi er en afgørende forudsætning for udvikling af fremtidens energisystemer.  Den internationale... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.