Nano-baserede energimaterialer og -systemer (NEMAS)

Internationale rapporter peger entydigt på, at intensiv industriel udnyttelse af nanoteknologi er en afgørende forudsætning for udvikling af fremtidens energisystemer.  Den internationale... Læs mere...

Det biobaserede samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaser... Læs mere...

Effektiv urban vandinfrastruktur

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Kravene til dansk forsynings- og afledningsvirksomhed er høje, hvilket stiller store krav til vandselskabernes vedligeholdelse, drift og udbygning af den tilknyttede infrastruktur (vandværker, ... Læs mere...

Bæredygtigt byggeri

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.Med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350 er... Læs mere...

Skybrudssikring

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark, og specielt København har været hårdt ramt. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan reduceres betydeligt, hv... Læs mere...

Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel

Institut: AgroTech – Kategori: Energi

For at nå målene om et fossiluafhængigt samfund er det nødvendigt at udvikle systemer til storskala produktion af behovstilpasset biomasse. Vi står overfor et paradigmeskifte, hvor fokus i a... Læs mere...

Den blå horisont – marin infrastruktur og energi

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Blå vækst er den grundlæggende drivkraft for den foreslåede kompetenceopbygning og nye tjenesteydelser. Målet er at sænke omkostningen betydeligt for produktion af offshore vedvarende energ... Læs mere...

Energieffektive og miljørigtige byggematerialer

Med bygningsklasse 2020 lægger Danmark sig i front i EU i forhold til formulering af krav til bygningers energiforbrug. Byggematerialernes energieffektivitet er et af de centrale temaer. Endvide... Læs mere...

Bæredygtig transport

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi

Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at anvende fossile brændstoffer til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Fremtiden... Læs mere...

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Kendskab til de nyeste standarder og krav samt mulighed for test og dokumentation af produkter og processer er en forudsætning for, at virksomhederne kan sælge deres produkter i ind- og udland.... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.