Biomasse som fremtidens energikilde

Institut: FORCE Technology – Kategori: Energi

Implementering af 20% vedvarende energi i Europa inden 2020 betyder et eksportpotentiale for danske producenter af udstyr til produktion af termisk bioenergi på 1.400 milliarder DKK. Negative ko... Læs mere...

Energirenovering 2020: Energieffektivisering, Vedvarende Energi og Smart Grid

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

Danmark står over for en gennemgribende energirenovering af bygningsmassen svarende til et nationalt investeringsbehov i størrelsesordenen 450 mia. kr. Ved at kombinere energirenovering med int... Læs mere...

Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel

Institut: AgroTech – Kategori: Energi

For at nå målene om et fossiluafhængigt samfund er det nødvendigt at udvikle systemer til storskala produktion af behovstilpasset biomasse. Vi står overfor et paradigmeskifte, hvor fokus i a... Læs mere...

Den blå horisont – marin infrastruktur og energi

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Blå vækst er den grundlæggende drivkraft for den foreslåede kompetenceopbygning og nye tjenesteydelser. Målet er at sænke omkostningen betydeligt for produktion af offshore vedvarende energ... Læs mere...

Energieffektive og miljørigtige byggematerialer

Med bygningsklasse 2020 lægger Danmark sig i front i EU i forhold til formulering af krav til bygningers energiforbrug. Byggematerialernes energieffektivitet er et af de centrale temaer. Endvide... Læs mere...

Styrket sikringsteknisk Infrastruktur

Slutkunder og myndigheders muligheder for at stille kvalificerede krav til sikringsløsningerne er begrænsede. Der er meget lidt lovgivning, få velbeskrevne og dokumenterede standarder og retni... Læs mere...

Identitet på nettet i et globalt perspektiv

 Danske netbutikker omsatte i 2012 for over 40 milliarder kroner og omsætningen vokser årligt med en tocifret procentsats. Inddrager vi også mediers og cloud-baserede tjenesteudbyderes om... Læs mere...

Bæredygtigt byggeri

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.Med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350 er... Læs mere...

Skybrudssikring

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark, og specielt København har været hårdt ramt. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan reduceres betydeligt, hv... Læs mere...

Hightech pilotproduktion i Danmark (HTPP)

Danske virksomheders produktion af varer i Danmark er af afgørende betydning for den danske velstand. Fortsat dansk produktion i Danmark kræver, at fremstillingsindustrien til stadighed udvikle... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.