Manufacturing materials

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

  • 2013 4,000 mio.
  • 2014 4,000 mio.
  • 2015 4,000 mio.

Se oprindelig ansøgning

Den danske fremstillingsindustri træffer løbende komplicerede valg om egnede materialer og produktionsteknikker. Det drejer sig for eksempel om elektriske, termiske, dynamiske, piezoelektriske, magnetiske og korrosive egenskaber.  Traditionelt set vælges et materiale med et passende kompromis af egenskaber ud fra tilgængelige materialer. Moderne avancerede produktionsteknikker åbner imidlertid op for at designe nye materialer med præcis de ønskede egenskaber. Ved at udvikle nye avancerede materialer baseret på en kobling af Key Enabling Technologies med industriens traditionelle procesudstyr skabes der grundlag for at udvikle high-end produkter med unikke egenskaber, og virksomhedernes konkurrenceevne styrkes. Aktivitetsplanen spænder hele vejen fra design og simulering over produktion til kvalitetssikring af sådanne avancerede materialer. Konkret er aktivitetsplanen bygget op omkring følgende syv aktiviteter:

Aktivitet 1: Udvikling af nye additive manufacturing teknologier, herunder graduerede og strukturerede materialer. Aktiviteten omfatter også materialeudvikling og parameteroptimering i forhold til for eksempel magnetiske, elektriske og piezoelektriske egenskaber i forbindelse med additive manufacturing.

Aktivitet 2: Udvikling af nye graduerede polymerbaserede materialer. Der udvikles produktionsprocesser inden for polymerfremstilling og metal-kompositmatricer, herunder in-situ dannelse af partikler samt in-situ polymerisation af polymermatricen. Teknologierne muliggør en høj grad af præcision i materialearkitekturen ved at kontrollere kemien i matricen, grænsefladen samt integrerede funktionelle nanopartikler.

Aktivitet 3: Udvikling af høj-temperatur superledere. Produktionsteknikken bag fremstilling af YBCO høj-temperatur superledere skal udvikles til en produktionsrelevant proces i samarbejde med udviklingsområdets stærkeste europæiske centre.

Aktivitet 4: Udvikling af tekstile hybridmaterialer hvor det er samspillet mellem kombinationer af fibre, fiberegenskaberne og tekstilfremstillingsmetoderne, der resulterer i unikke funktionelle egenskaber, der tilpasser sig påvirkninger fra omgivelserne. Eksempler kan være ændring af stivhed ved stødpåvirkning, udseende og kulør, taktile egenskaber ved berøring samt form og selvbevægelighed.

Aktivitet 5: Udvikling af analyse- og karakteriseringsteknikker, der kan danne grundlag for et højt niveau af multiskalakontrol af materialearkitekturen. Disse teknikker omfatter bl.a. di-elektrisk spektroskopi, µCT skanning, intelligente visionsystemer mv. Opbygning af viden om revneudbredelse i metal og kompositmaterialer, samt udvikling af nye måleteknikker, bl.a. baseret på akustiske metoder, til at afsløre egenspændinger og materialefejl.

Aktivitet 6: Simulering af ikke-lineære materialer, graduerede materialer og mikro-strukturerede materialer.

Aktivitet 7: International videnhjemtagning og internationalt forsknings- og netværkssamarbejde med de større industrinetværk og førende universiteter og videncentre i både Danmark og udlandet.

De primære målgrupper vil være:

  • Underleverandører til fly, forsvar og rumindustrien
  • Sikkerheds- og beskyttelsesindustrien
  • Producenter af high-end produkter til den kreative industri og forbrugere
  • Fremstillingsvirksomheder, hvor vægt/styrke-egenskaber er en væsentlig parameter
  • Producenter af højteknologiske superledende og magnetiske produkter
  • Medikovirksomheder.
Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Direktør Mikkel Agerbæk, Materialer
E-mail: mag@teknologisk.dk


Projekter fra samme institut

Skybrudssikring

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark, og specielt København har været hårdt ramt. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan reduceres betydeligt, hv... Læs mere...

IBIZ-center (Innovationscenter for eBusiness)

Institut: Teknologisk Institut – Samarbejdsinstitutter: DELTA – Kategori: Informationsteknologi, Service, standardisering og metrologi

Flere undersøgelser dokumenterer, at der ligger et væsentligt økonomisk potentiale i, at flere små og mellemstore virksomheder (SMV) bliver bedre til at udnytte nye it-løsninger. Dansk Erhve... Læs mere...

Vand- og miljøteknologi

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Klima og miljø

Virksomheder, som arbejder inden for vand og miljø, har fokus på accelereret udvikling og markedsintroduktion af nye produkter. Teknologisk Institut vil udvide sin teknologiplatform inden for v... Læs mere...

Overfladefunktionaliteter

Produkter og produktionsudstyr vil i stigende grad være karakteriseret ved specialudviklede overflader med differentierbare og skræddersyede egenskaber. Med afsæt i Teknologisk Instituts solid... Læs mere...

Det biobaserede samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaser... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Nano-baserede energimaterialer og -systemer (NEMAS)

Internationale rapporter peger entydigt på, at intensiv industriel udnyttelse af nanoteknologi er en afgørende forudsætning for udvikling af fremtidens energisystemer.  Den internationale... Læs mere...

Big Science Sekretariatet

Big Science Sekretariatet (BSS) har siden dannelsen i 2010 etableret sig som et centralt og synligt bindeled mellem dansk industri og de større europæiske forskningsinfrastrukturer, i daglig ta... Læs mere...

Ny teknologi til anlægskonstruktioner

Der er i Danmark behov for at udvide og opgradere den fysiske infrastruktur gennem massive investeringer i nye anlægskonstruktioner og vedligehold af den eksisterende infrastruktur. I en tid hvo... Læs mere...

Hightech pilotproduktion i Danmark (HTPP)

Danske virksomheders produktion af varer i Danmark er af afgørende betydning for den danske velstand. Fortsat dansk produktion i Danmark kræver, at fremstillingsindustrien til stadighed udvikle... Læs mere...

Det biobaserede samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaser... Læs mere...