Kompetencecenter for reproduceret lyd

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

  • 2013 4,333 mio.
  • 2014 4,333 mio.
  • 2015 4,333 mio.

Se oprindelig ansøgning

Audio produkter har forskellige nuancer, som har betydning for forbrugernes præferencer alt efter musiksmag og den kontekst, som produkterne finder anvendelse i. Hvis produktet skal lykkes i den virkelige verden og ramme målgruppens præference, er det derfor afgørende, at der i specifikations- og udviklingsfasen af audio-produkter er adgang til måleparametre, som relaterer sig til den opfattede lydkvalitet.

Formålet med etablering af Kompetencecenter for Reproduceret Lyd er at udvikle services til audio-industrien, der bringer elektroakustiske måleparametre og perceptive og affektive attributter sammen i agilt udviklede prediktionsmodeller. På den måde kan udviklingen i højere grad fokuseres mod et kvantificerbart mål, der har fundament i perception og brugeropfattelse.  

Aktivitetsplanen omfatter en række FoU aktiviteter:

  • Udvikling, afprøvning og oversigter på fysiske målinger/metrikker og perceptive og affektive attributter
  • Forsøg med beskrevne og dokumenterede sammenhænge imellem attributter og målinger
  • Sammenhænge mellem fysiske målinger og de sensoriske attributter etableres
  • Viden om JND (Just Noticeable Differences) for de forskellige metrikker og attributter sammenfattes og udbygges
  • Målinger på udvalgte kategorier – udover højttalere og forstærkere, dertil også headsets og mobilt udstyr
  • Udvikling af domænespecifikke modeller for 'preference mapping' mellem perceptuelle resultater og affektive resultater (subjektiv: 'kan lide/ikke lide given lyd')
  • Udvikling af samarbejdsplatform med AAU og DTU omkring Ph.D. forløb samt udnyttelse af forskningen hos disse universiteter.

Desuden vil Kompetencecentret have aktiviteter indenfor videnhjemtagning og videnspredning gennem nært samarbejde med udenlandske forskning og videnmiljøer samt udføre formidlingsaktiviteter med innovationsnetværk for Dansk Lydteknologi.

Kompetencecentret etableres i tæt samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet, DTU samt Innovationsnetværket Dansk Lydteknologi – og har nedsat et Advisory Board bestående af repræsentanter for målgruppen i den danske audioindustri.

 

Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Asser Kalsbøll
E-mail: aka@delta.dk


Projekter fra samme institut

Design og elektronik

Design og elektronik er to krumtappe, om hvilke dansk industri og mange eksporteventyr har drejet. Dansk design er verdenskendt og sælger fortsat flot på verdensplan. Men bortset fra forholdsvi... Læs mere...

Center for integrerede Point-of-Care teknologier

Institut: DELTA – Kategori: Sundhed og fødevarer

CiPoC, Center for integrerede Point of Care teknologier, er et center-samarbejde mellem DTU Nanotech, Statens Serum Institut og DELTA.CiPoC har til formål at støtte danske virk­som­he&s... Læs mere...

Verdensklasseprodukter med reverberation

Danske virksomheders produktudvikling og produktion til internationale markeder er afhængige af adgang til og fornyelse af den danske teknologiske infrastruktur. Hvis produktion og produktudvikl... Læs mere...

Agilt produktudviklingscenter (sundhed og velfærd)

Institut: DELTA – Kategori: Sundhed og fødevarer

Demografiske udfordringer og stigende udgifter til social- og sundhedsområderne skaber behov for teknologiske løsninger. Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi forventes internationalt at... Læs mere...

Viden og vækst for SMV’er

Viden er en afgørende konkurrenceparametre for højteknologiske virksomheder, og formidling af viden om den teknologiske udvikling og om standardisering er et vigtigt element i den teknologiske ... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Identitet på nettet i et globalt perspektiv

 Danske netbutikker omsatte i 2012 for over 40 milliarder kroner og omsætningen vokser årligt med en tocifret procentsats. Inddrager vi også mediers og cloud-baserede tjenesteudbyderes om... Læs mere...

Kickstart af Danmark som telemedicin foregangsland

Institut: Alexandra Instituttet – Samarbejdsinstitutter: DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut – Kategori: Informationsteknologi, Sundhed og fødevarer

Kick-start af telemedicinsk erhvervseventyr.             Danmark får flere ældre med kroniske lidelser og livsstilssygdomme samtidig med at mange gerne vil un... Læs mere...

Verdensklasseprodukter med reverberation

Danske virksomheders produktudvikling og produktion til internationale markeder er afhængige af adgang til og fornyelse af den danske teknologiske infrastruktur. Hvis produktion og produktudvikl... Læs mere...

IBIZ-center (Innovationscenter for eBusiness)

Institut: Teknologisk Institut – Samarbejdsinstitutter: DELTA – Kategori: Informationsteknologi, Service, standardisering og metrologi

Flere undersøgelser dokumenterer, at der ligger et væsentligt økonomisk potentiale i, at flere små og mellemstore virksomheder (SMV) bliver bedre til at udnytte nye it-løsninger. Dansk Erhve... Læs mere...

Produktionsteknologi til fødevarer

Institut: Teknologisk Institut – Samarbejdsinstitutter: Alexandra Instituttet – Kategori: Informationsteknologi, Produktionsteknologi, Sundhed og fødevarer

Trenden i fødevareindustrien er anvendelse af mere og mere avanceret teknologi. Teknologi indføres med henblik på at erstatte belastende og ensidigt gentaget arbejde (EGA) samt for at øge pro... Læs mere...