Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

  • 2013 4,000 mio.
  • 2014 4,000 mio.
  • 2015 4,000 mio.

Se oprindelig ansøgning

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer til at foregå i Nordsøen og mange danske arbejdspladser er i spil på hjemme- og nærmarkederne for installation og service.

Med udgangspunkt i FORCE Technology’s maritime simulatorcenter udvikles et testcenter for installation og service af offshore havvindmøller.   Havvindmølleindustrien og dens leverandører kan ved brug af centret få foretaget evalueringer af eksisterende eller nye innovative fartøjsdesign og gennemføre træning af personel i optimal operation af disse.

Evaluering af fartøjsdesign, test af operationer og træning af personale er centrale services, som FORCE Technology yder til den maritime branche. Projektets gennemførelse vil udvide typen af fartøjer og operationer, for hvilke disse ydelser kan leveres, til også at omfatte komplicerede installationer og service af vindmøller til søs.

Ydelserne skal kunne anvendes fleksibelt fra skrivebordsstudier til full-mission-simuleringer. For effektivt at kunne yde denne service dækkes hele workflowet fra data-generering til slutrapport. Simuleringsværktøjer, kursusmateriale og faglige kompetencer vil forankre resultaterne af aktiviteten.

Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted
E-mail: jnr@force.dk


Projekter fra samme institut

Biomasse som fremtidens energikilde

Institut: FORCE Technology – Kategori: Energi

Implementering af 20% vedvarende energi i Europa inden 2020 betyder et eksportpotentiale for danske producenter af udstyr til produktion af termisk bioenergi på 1.400 milliarder DKK. Negative ko... Læs mere...

Undervandsradiografi

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Det overordnede og langsigtede formål er etablering af en ny teknologi, der muliggør inspektion og tilstandskontrol af strukturer under vand med henblik på primært forebyggende vedligehold og... Læs mere...

Fabrikation og overvågning af grønne off-shore strukturer

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetens formål er at bidrage til en markant reduktion af ”Cost of Energy” på grønne offshore strukturer.De nye kompetencer og tjenesteydelser der udvikles vil omfatte rådgivn... Læs mere...

Fødevarekontaktmaterialer

Institut: FORCE Technology – Kategori: Sundhed og fødevarer

Fødevarebranchen har store problemer med sygdomsfremkaldende mikroorganismer og imødeser nye miljørigtige og ressourcebesparende metoder. Nærværende aktivitet tager udgangspunkt i brugen af ... Læs mere...

Metrologi Infrastruktur – Emission

FORCE Technology vil gennem nærværende metrologiske infrastrukturaktivitet adressere to områder med store udfordringer og tilsvarende erhvervsmæssigt potentiale inden for det miljøteknologis... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Kompetencecenter for reproduceret lyd

Audio produkter har forskellige nuancer, som har betydning for forbrugernes præferencer alt efter musiksmag og den kontekst, som produkterne finder anvendelse i. Hvis produktet skal lykkes i den... Læs mere...

Robot- og automatiseringsteknologi

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Produktionsteknologi

Automatisering kan udnyttes som driver for vækst og nye produkter i fremstillingsindustrien. I aktivitetsplanen udvikles og opbygges viden og teknologi om den nye generation af avancerede indust... Læs mere...

Produktionsteknologi til fødevarer

Institut: Teknologisk Institut – Samarbejdsinstitutter: Alexandra Instituttet – Kategori: Informationsteknologi, Produktionsteknologi, Sundhed og fødevarer

Trenden i fødevareindustrien er anvendelse af mere og mere avanceret teknologi. Teknologi indføres med henblik på at erstatte belastende og ensidigt gentaget arbejde (EGA) samt for at øge pro... Læs mere...

Off-shore komponent-og fundamenttestcenter– Infrastruktur

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Nærværende aktivitet beskriver FORCE Technololgy´s rolle i udviklingen af en helt ny teknologisk infrastruktur i ”Lindoe Off-shore Renewables Centre” – LORC.I et strateg... Læs mere...

Risikovurdering af nye materialer

Institut: DBI Brand og Sikring – Kategori: Produktionsteknologi

Det er et stigende markedsbehov i byggebranchen og ’Det blå Danmark’ for at introducere nye materialer og konstruktioner, der kan bidrage til at skabe nye bæredygtige, energief... Læs mere...