Fabrikation og overvågning af grønne off-shore strukturer

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

  • 2013 5,000 mio.
  • 2014 5,000 mio.
  • 2015 5,000 mio.

Se oprindelig ansøgning

Aktivitetens formål er at bidrage til en markant reduktion af ”Cost of Energy” på grønne offshore strukturer.

De nye kompetencer og tjenesteydelser der udvikles vil omfatte rådgivning og udvikling inden for laser- og laserhybridsvejsning, herunder fuldskala afprøvning under produktionslignende forhold, svejseautomatisering baseret på nye og banebrydende direct vision sensorteknikker, metoder til avanceret processtyring af bl.a. MIG/MAG, laser- og laserhybridsvejsning, udstyrssalg kombineret med rådgivning, overvågningsteknologi tilpasset offshore strukturers behov og værktøjer til kvalitetssikring, overvågning og vedligehold af konstruktioner til havs.

Aktiviteten kombinerer kompetencer indenfor svejsning og materialer, sensorteknologi, beregning, specialtest, dataformidling og inspektion.

Overordnet indeholder aktivitetsplanen to væsentlige delaktiviteter: i) Fuldautomatisk højkvalitetssvejsning på offshore-strukturer, og ii) Overvågning og vedligehold af offshore-strukturer.

Fuldautomatisk højkvalitetssvejsning på offshore-strukturer: I denne delaktivitet sigtes der mod at adressere de procestekniske udfordringer ved at udvikle og udbrede avancerede metoder og udstyr for automatiseret styring ved laser- og laserhybridsvejsning på store strukturer. Ved at indbygge intelligens i processerne, bliver de i stand til at tilpasse sig, kan de anvendes på den virkelighed som findes og opleves i den danske industri.

For at bevæge sig fra laboratorieplanet til en egentlig industriel implementering i dansk industri, vil aktiviteten foregå i tæt samarbejde med det nyetablerede Lindø Welding Technology (LWT). I dette regi vil de nye teknologier blive testet i fuld industriel skala og i et realistisk industrielt miljø, hvor både producenter og slutoperatører involveres. I LWT-regi anvendes en ny højeffekts og højstrålekvalitets fiberlaser på 32 kW, hvis potentiale er ganske stort, men endnu ikke er fuldt udviklet.

Overvågning og vedligehold af offshore-strukturer. FORCE Technology vil indenfor aktiviteten udvikle overvågningsværktøjer og testfaciliteter, der understøtter materialevalg, tilstandsvurdering og levetidsfor-længelse i en integreret aktiv risikovurderingsmodel. Korrosions- og styrkeegenskaber af metalstrukturer bestemmes af kombinationen af en materialekvalitet (herunder samlinger, svejsninger og overfladefinish) med et givet miljø.

Aktiviteten omfatter således opbygning af tests og services samt den nødvendige understøttende teknologi for at danne et teknologiloop indenfor områderne:  Dynamiske og fleksible test for materialevalg til ekstreme betingelser, overvågning under drift, forvaltning af data og analyse – korrosionshastighed, korrosionsbeskyttelse og –udmattelse, integrity management system baseret på værktøj til beslutningsstøtte, anbefalinger til inspektion, vedligehold og fremtidigt design.

Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted
E-mail: jnr@force.dk


Projekter fra samme institut

Undervandsradiografi

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Det overordnede og langsigtede formål er etablering af en ny teknologi, der muliggør inspektion og tilstandskontrol af strukturer under vand med henblik på primært forebyggende vedligehold og... Læs mere...

Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetens formål er at udvikle og afprøve sporbare, hurtige og pålidelige overflademålinger af mikro- og nanostrukturerede overflader og verificere produkternes funktion gennem avancerede ... Læs mere...

Off-shore komponent-og fundamenttestcenter– Infrastruktur

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Nærværende aktivitet beskriver FORCE Technololgy´s rolle i udviklingen af en helt ny teknologisk infrastruktur i ”Lindoe Off-shore Renewables Centre” – LORC.I et strateg... Læs mere...

Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer t... Læs mere...

Biomasse som fremtidens energikilde

Institut: FORCE Technology – Kategori: Energi

Implementering af 20% vedvarende energi i Europa inden 2020 betyder et eksportpotentiale for danske producenter af udstyr til produktion af termisk bioenergi på 1.400 milliarder DKK. Negative ko... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Metrologi og måleteknisk support

Velfungerende og effektive produkter og processer forudsætter kendskab til og udnyttelse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt kendskab til sensorer, måleudstyr og målep... Læs mere...

Industriel produktion og teknologi

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetsplanen har fokus på at understøtte økonomisk vækst for dansk vareproducerende industri og servicevirksomheder gennem forbedret håndtering af ressourcer – vand, energi, råvar... Læs mere...

Brandteknisk Innovationsstøtte

Institut: DBI Brand og Sikring – Kategori: Produktionsteknologi

Behovet for en løbende udvikling af den brandtekniske infrastruktur er stort. Der er et globalt og stigende behov for at bygge nye eller renovere huse, skibe, offshoreplatforme mv., hvor mennesk... Læs mere...

Robot- og automatiseringsteknologi

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Produktionsteknologi

Automatisering kan udnyttes som driver for vækst og nye produkter i fremstillingsindustrien. I aktivitetsplanen udvikles og opbygges viden og teknologi om den nye generation af avancerede indust... Læs mere...

Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer t... Læs mere...